Учебни заведения Община Котел

  • Проверяват отоплителните уреди в детски и учебни заведения

    Dec 07, 2018 · Община Асеновград Проверяват отоплителните уреди в детски и учебни заведения край Асеновград която все още използва котел с течно гориво за отопление. Останалите детски градини в Получить цену

  • Подобряване на енергийната ефективност в сгради на

    Aug 02, 2013 · 02.08.2013„Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения на територията на община Брусарци" по обособени позиции:Обособена позиция 1: „ Доставка и монтаж на водогреен котел на Получить цену

  • Добрич започва Новата учебна година с обновени учебни

    Sep 15, 2018 · Добрич започва Новата учебна година с обновени учебни заведения. промиване на котел, подмяна на радиатори и отстраняване на теч - смяна на разширителен съд на котела. Община Добрич Получить цену

Горячие новости

Горячие новости

Горячие новости